Kvalitetspolicy

Glose Murning & Puts AB skall genom en helhetssyn på kvalitet och med
alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter
uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

 Detta gör vi genom att:

  • Att alla medarbetare i samverkan tar ansvar för tjänsten eller produkten som vi levererar.
  • Ge våra medarbetare produktinformation för att öka kunskapen
  • Att alltid utföra riskanalyser inför nya aktiviteter.
  • Att i all vår verksamhet ha en dialog med våra kunder om vilka behov och förväntningar som föreligger på tjänsten eller produkten.

 

Miljöpolicy

Glose Murning & Puts AB skall i all verksamhet verka för en hållbar och
långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som
tillgodoser kunders och samhällets behov.

Detta gör vi genom att:

  • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
  • Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.
  • Förebygga uppkomst och spridning av föroreningar.
  • Främja resurshushållning och källsortering.
  • Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor genom att öka kunskapen.
  • Beakta produkternas miljöeffekter under produktionen och dess hela livslängd.
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.